Het bureau


Roggeveen & Piso Architecten is een landelijk opererend architectenbureau, gevestigd te Waddinxveen. Het bureau heeft een ruime ervaring in het ontwerpen en realiseren van opdrachten van verschillende aard en omvang in de woningbouw en de utiliteitsbouw. Daarnaast verricht het bureau haalbaarheidsstudies en ontwikkelt stedenbouwkundige plannen en beeld kwaliteitsplannen. Opdrachtgevers zijn, naast projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, ook particulieren en bedrijven.

Doelstelling

Architectuur kan niet autonoom zijn, maar is altijd het resultaat van de dialoog tussen architect en opdrachtgever. Vanuit dit vertrekpunt stelt het bureau zich op als dienstverlener, als uw adviseur. Doelstelling is een, voor alle partijen, goed plan te maken. Bijdrage van Roggeveen & Piso om dit doel te bereiken is de enthousiaste inzet van creativiteit en met name vakmanschap.

ProjectenWoningen


45 Woningen te Almere

Opdrachtgever: Slokker Vastgoed Groep (2002-2003)

Deze woningen kennen een enorme variatie aan plattegrond mogelijkheden. De kopers konden zelf uit een matrix de gevel samenstellen.Stedenbouwkundige studies


Herontwikkeling kloostercomplex te Tegelen

Opdrachtgever: Stam+deKoningUtiliteitsbouw


Kantoorgebouw waterschap Wilck en Wiericke te Waddinxveen

Opdrachtgever: Wilck en Wiericke (2001)

L-vormig gebouw in twee verdiepingen met publieke functies op de begane grond aan de tuinzijde. Door de positie van de kern: korte looplijnen. Representatieve entree ontwikkeling door de arcade, die tevens de tuin/waterpartij onderdeel maakt van het gebouw


Kantoorgebouw Alphatron te Dordrecht

Opdrachtgever: Alphatron Security Systems B.V.Appartementen


Appartementen te Schijndel

Opdrachtgever: Kleine Meierij

Appartementen te Zutphen

Opdrachtgever: Koopmans bouwgroep


89 Appartementen de Tuinen te Bleiswijk

Opdrachtgever: LedroInterieur


Interieur
Vrijstaande Woningen


Woning te Waddinxveen

Opdrachtgever: Fam. Verboom


Architectuur

Kenmerkend voor de architectuur van het bureau is het zoeken naar een voor de locatie geëigende verschijningsvorm. Een vanzelfsprekende architectuur, die zich niet laat indelen in modern, klassiek of historiserend.

Uiteraard speelt duurzaamheid een belangrijke rol in ons werk, het is voor ons geen hype.

Kracht van het bureau is dat binnen de gestelde financiële randvoorwaarden een 'rijke' architectuur wordt gerealiseerd, met veel aandacht voor het detail. Uiteraard speelt ook duurzaamheid in het werk een belangrijke rol. Al in 1999 kregen wij van de gemeente Nijmegen de Duurzaam Bouwen Prijs.

Organisatie

De werkzaamheden worden uitgevoerd door ervaren, hoog gekwalificeerd personeel. Als tekensysteem wordt Revit (3D gebouwmodel) en AutoCAD als bouwkundige applicatie gebruikt. Voor elke opdracht wordt een projectteam samengesteld; architect, projectleider en tekenaar(s).

De projectarchitect is gedurende het gehele proces voor de opdrachtgever het aanspreekpunt. In de bouwvoorbereidingsfase en gedurende de uitvoering speelt de projectleider in de communicatie een centrale rol. Een aantal specifiek werkzaamheden, zoals het schrijven van het bestek, het opstellen van de ramingen en begrotingen, wordt, vanwege de vereiste actuele vakkennis uitbesteed aan derden. Het bureau heeft in deze een aantal vaste relaties.

Contact


Roggeveen & Piso Architecten

Tweede Bloksweg 6

Postbus 45

2740 AA Waddinxveen

+31 0182 614477

architect@roggeveen-piso.nl